Την 14η Σεπτεμβρίου συνεδρίασε το Συμβούλιο της κοινότητας με θέμα ´´Περί Αγροτικού Ιατρείου Μετοχίου (μονιμότητα Ιατρού)´´
Σύμφωνα με την υπ´αριθμόν 21/2019 απόφαση ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ανέφερε ότι λαμβάνοντας υπό όψιν ότι το Μετόχι ανήκει στις χαρακτηρισμένες άγονες και προβληματικές περιοχές και η θέση του γεωγραφικά ανήκει στις απομακρυσμένες περιοχές της Εύβοιας, έκρινε ότι θα πρέπει να ισχύσει ο Νόμος και ο Ιατρός να παραμένει μόνιμα στο χωριό μας για τα τακτικά και έκτακτα περιστατικά, κάτι που μέχρι σήμερα δεν ίσχυε. Κάλεσε τους συμβούλους να λάβουν απόφαση και άπαντες παρόντες συμφώνησαν με τα ανωτέρω και κάλεσαν τις συναρμόδιες υπηρεσίες να επιληφθούν του θέματος και να φροντίσουν για ό,τι ο Νόμος ορίζει.