Περι καθαρισμού και διαμόρφωσης ποταμού από θέση Λιακούτη έως παραλια Μετοχίου

Περι καθαρισμού και διαμόρφωσης ποταμού από θέση Λιακούτη έως παραλια Μετοχίου

Την 14η Σεπτεμβρίου συνεδρίασε το Συμβούλιο της κοινότητας με θέμα ´´Περι καθαρισμού και διαμόρφωσης ποταμού από θέση Λιακούτη έως παραλια Μετοχίου, καθώς και στήριξη της Γέφυρας Αγίου Νικολαου Σικελιώτη ´´
Με την υπ´αριθμόν 22/2019 απόφαση και αφού ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έκρινε επιτακτική την ανάγκη άμεσης έναρξης των εν λόγω εργασιών, καθώς ο χειμώνας είναι προ των πυλών, άπαντες παρόντες συμφώνησαν με τα ανωτέρω, κάλεσαν τις αρμόδιες υπηρεσίες Περιφέρεια και Δήμο να ενεργήσουν όλες τις απαραίτητες πράξεις προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες άμεσα.