Υγεία και υποδομές

Υγεία και υποδομές

Το χωριό απέκτησε ασθενοφόρο το 2016, με ενέργειες του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου και με την εθελοντική συνεισφορά των κατοίκων για την οδήγηση του ασθενοφόρου έπειτα από ειδική εκπαίδευση. Το ασθενοφόρο επισκευάστηκε με έξοδα του Αντιδημάρχου Αλέξανδρου Θεοδώρου και εξασφαλίστηκε και η παρουσία γιατρού.  Ικανοποιήθηκε έτσι ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του ορεινού δημοτικού διαμερίσματος, δεδομένης της μεγάλης απόστασης του Μετοχίου από την Κύμη, όπου και βρίσκεται το πλησιέστερο νοσοκομείο.