Περι καθαρισμού και διαμόρφωσης ποταμού από θέση Λιακούτη έως παραλια Μετοχίου

Περι καθαρισμού και διαμόρφωσης ποταμού από θέση Λιακούτη έως παραλια Μετοχίου

Την 14η Σεπτεμβρίου συνεδρίασε το Συμβούλιο της κοινότητας με θέμα ´´Περι καθαρισμού και διαμόρφωσης ποταμού από θέση Λιακούτη έως παραλια Μετοχίου, καθώς και στήριξη της Γέφυρας Αγίου Νικολαου Σικελιώτη ´´Με την υπ´αριθμόν 22/2019 απόφαση και αφού ο Πρόεδρος του...

read more
Συμβούλιο της κοινότητας με θέμα ´´Περί Αγροτικού Ιατρείου Μετοχίου

Συμβούλιο της κοινότητας με θέμα ´´Περί Αγροτικού Ιατρείου Μετοχίου

Την 14η Σεπτεμβρίου συνεδρίασε το Συμβούλιο της κοινότητας με θέμα ´´Περί Αγροτικού Ιατρείου Μετοχίου (μονιμότητα Ιατρού)´´Σύμφωνα με την υπ´αριθμόν 21/2019 απόφαση ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ανέφερε ότι λαμβάνοντας υπό όψιν ότι το Μετόχι ανήκει στις...

read more